W diagnostyce chorób nerek używana jest również czerwień trypano- wa, która podana dożylnie (20 ml 0,6% roztworu} nie jest wydalana przez zdrowe nerki. Pojawienie się barwnika w moczu wskazuje na uszkodzenie kanalików nerkowych.

DIAGNOSTYCZNE ZASTOSOWANIE PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH. Z teoretycznego punktu widzenia każdy związek chemiczny można znakować promieniotwórczym izotopem. Oznakowane w ten sposób leki, substraty przemiany materii itp. pozwalają określić ich mechanizm działania lub drogi metaboliczne. Również w diagnostyce znalazły praktyczne zastosowanie metody, w których używane są znakowane pierwiastki. Dotychczasowe niezbyt częste stosowanie tych metod wiąże się ze znacznym niedostatkiem odpowiednio wyposażonych pracowni oraz z możliwością wystąpienia nie zawsze dających się przewidzieć działań niepo-żądanych.