Może także zmienić się przenikanie leków przez błony do tkanek (kwasy żółciowe, acetylocholina) oraz transport czynny do komórki (glikozydy naparstnicy, hormony peptydowe).

Wiele leków może interferować z metabolizmem' innych leków. Niektóre leki działają jako inhibitory enzymatyczne (nialamid, neostygmina, acetazolamid), inne są induktorami enzymatycznymi (fenobarbital, dife- nylohydantoina, butapirazol, chlorpromazyna, alkohol). Znany jest fakt,

że równoczesne podawanie fenobarbitalu znosi’przed wkrzepli we działanie dikumarolu przez przyspieszenie jego biotransformacji.