Nie tylko rozróżnienie i identyfikacja, ale samo dostrzeżenie i rejestracja przypadków działań niepożądanych wymaga specjalnego nastawienia, ujednoliconego systemu postępowania i objęcia nadzorem ogromnych populacji ludzkich. Jest to zadanie niesłychanie trudne. Przy Światowej Organizacji Zdrowia powstał Międzynarodowy System Monitorowania Leków. System ten ma zapewniać wczesny „alarm”, zwłaszcza przy dopuszczeniu do użytku nowego leku, oraz ma wyrobić wyobrażenie o częstotliwości niepożądanych reakcji i częstości warunkujących je wad ustrojowych. Kontrola ta będzie miała sens tylko wtedy, jeśli wyniki tej pracy wpłyną na postawę społeczności lekarskiej.

Właśnie brak tego zorganizowanego nadzoru spowodował, że wiele noworodków zginęło i tysiące dzieci żyje z okaleczeniami potalidomido- wymi (Contergan), że ok. 3500 osób zmarło, nim podniesiono alarm