Ostre zatrucia należą do częstych przyczyn nagłych przyjęć szpitalnych.. U dzieci przeważają zatrucia przypadkowe, u dorosłych natomiast – samobójcze. Wśród ostrych zatruć najczęściej spotykane są zatrucia lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwbólowymi oraz etanolem, znacznie rzadziej zaś zatrucia metanolem, glikolem etylenowym, metalami ciężkimi, insektycydami, pestycydami lub substancjami używanymi w różnych gałęziach przemysłu. Najczęściej tylko szybkie i prawidłowo stosowane zabiegi ratujące mogą uchronić zatrutego od grożącej śmierci.

Przedmiotem niniejszego rozdziału są ogólne zasady postępowania głównie w ostrych zatruciach lekami. Postępowanie to dzieli się na swoiste i nieswoiste.

Podstawowym zadaniem lekarza jest szybkie usunięcie zatrutego ze skażonej atmosfery, uwolnienie go od skażonej odzieży oraz oczyszczenie skóry z trucizny. Przed podjęciem prób usuwania trucizn z organizmu należy ocenić stan czynnościowy układu oddechowego i krążenia.