Przeciwwskazania. Zmiany przednowotworowe i nowotworowe skóry, gruźlica skóry, grzybice, choroby ropne, wirusowe, pasożytnicze skóry, owrzodzenia troficzne, miażdżyca naczyń obwodowych, choroba Burgera. ,

Stosowane obecnie najczęściej glikokortykosteroidy (niefluorowane i ich pochodne oraz fluorowane i podwójnie fluorowane pochodne gliko- kortykosteroidów) przedstawiono w tab. 18.2, 18.3, 18.4.