Znajomość typu i zakresu działania antybiotyków ma istotne znaczenie praktyczne. W zależności od rodzaju zakażenia stosuje się antybiotyk o stosunkowo najbardziej wybiórczym działaniu, uwzględniając ponadto antybiotykowrażliwość określaną za pomocą antybiogramu. Antybiotyki o szerokim zakresie działania stosuje się tylko wówczas, gdy nie został zidentyfikowany patogenny drobnoustrój lub gdy nastąpiło zakażenie mieszane.

Jeśli stan ogólny chorego jest dobry i siły odpornościowe nie są upośledzone, to można stosować antybiotyki bakteriostatyczne. Jeśli chory jest w złym stanie i istnieje zagrożenie życia, to z zasady stosuje się antybiotyki bakteriobójcze.

Losy w organizmie. Działanie przeciwbakteryjne antybiotyków zależy od ich stężenia w ognisku zakażenia (MIC). Stężenie to zależy od stężenia antybiotyku we krwi i stopnia jego przenikania do tkanek. Stężenie we krwi natomiast jest uwarunkowane dawką antybiotyku, stopniem jego wchłaniania z miejsca podania, jego wiązaniem z białkami krwi, rozmieszczeniem (dystrybucją) w organizmie, metabolizmem i wydalaniem.